Projekt

Coompanion Halland driver olika utvecklingsprojekt där målet är att bidra till regional och lokal utveckling. Projekten ligger i linje med den regionala tillväxtstrategin och är till för att gynna och stärka entreprenörer i länet på ett eller annat sätt. Vi utvecklar affärsmodeller som kan förändra världen och genom projekten som vi driver kommer fler samhällsnyttiga företag till liv.

Nedan kan du läsa om de projekt som vi driver just nu. Hör av dig om du är intresserad och vill veta mer!

CooCreate: en arena för samhällsentreprenörskap och sociala innovationer

Den 1 januari 2018 startade projektet ”Social innovation och samhällsentreprenörskap i Halland” med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland. Coompanion Halland är projektägare till det tre år långa projektet som vi driver tillsammans med Högskolan i Halmstad.

Projektet vänder sig till alla blivande eller befintliga samhällsentreprenöriella företag och idébärare som på något sätt löser en samhällsutmaning genom sitt engagemang och sin affärsverksamhet. Projektet skall verka som en plattform för att fler samhällsentreprenörer skall få stöd i sin utveckling, öka kunskapen om samhällsentreprenörskap inom länet och att utveckla nätverk och nya modeller.

Som ett resultat av projektet vill vi påbörja arbetet med att bygga upp en arena för social innovation och samhällsentreprenörskap i Halland.

Läs mer här: www.coocreate.se

 Ull som resurs

Detta är ett EU-projekt som drivs tillsammans av Hushållningssällskapet Halland, Coompanion Halland, Hallands fåravelsförening, Region Halland och The Loop Factory AB. Projektet har ett stort övergripande mål: Att hitta avsättning för halländsk och svensk ull som idag inte tas tillvara. Projektet kommer att arbeta fram till våren 2020.

Vi kommer att göra en nulägesanalys, kartlägga hur värdekedjan ser ut och bör utvecklas, arbeta med att utveckla kunskap och kompetens inom området och att skapa en efterfrågan genom att utveckla nya produkter tillsammans med intresserade entreprenörer. Vi har möjlighet att hjälpa till med test- och prototypframtagning, affärsutveckling, kunskap/nätverk  så tveka inte att ta kontakt om du har en idé!

Avslutade Projekt

InnoMatch: samverkan över gränserna

Under 3 år har Coompanion Halland drivit det EU-finansierade Interreg-projektet InnoMatch tillsammans med partners inom området Öresund-Kattegatt-Skagerak. Projektets syfte har varit att genom olika aktiviteter öka innovationskapaciteten, skapa tillväxt och sysselsättning i små och nystartade verksamheter bland annat genom att samverka med studenter med stor akademisk kunskap inom specifika områden.

Mer information: www.innomatch.eu