Dubbelt så roligt och hälften så svårt!

Coompanion är företagsrådgivaren för dig som vill starta en verksamhet tillsammans med andra. Vi är ett av totalt 25 kontor som finns runt om i Sverige. Coompanion Halland är en ekonomisk förening där alla juridiska personer har möjlighet att bli medlem. Vi arbetar tillsammans med våra medlemmar och samarbetspartners för att främja det kooperativa företagandet i länet och ett entreprenörskap som möter samhällsutmaningar av olika slag.

 

 

Kajsa Vik

Kajsa Vik, Verksamhetsledare

Kajsa har lång erfarenhet av kooperativt företagande. Hon har en spetskompetens inom det som kallas Arbetsintegrerande Socialt Företagande. Kajsa arbetar både med rådgivning inom allt från nybildning av företag till frågor som rör stadgar och kompanjonavtal, men håller även uppskattade utbildningar för effektivt styrelsearbete och organisation.

Tel: 0705-147765

Mejl: kajsa@coompanion.se

Lina Borghardt, Rådgivare/ Affärsutvecklare

Lina arbetar med rådgivning och affärsutveckling av nya och befintliga bolag. Lina har lång erfarenhet av allt från design och produktutveckling till inköp, försäljning och marknadsföring. Hon brinner för kommunikation, både ur ett internt verksamhetsperspektiv, men också i mötet med kunden. Detta återspeglas bland annat i de kurser kring kommunikation och konflikthantering som Coompanion arrangerar.

Tel: 0731-543366

Mejl: lina.borghardt@coompanion.se

Lina Borghardt

Christian Frick

Christian Frick, Projektledare

Christian är projektledare i Coompanions projekt CooCreate – en arena för samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. Christian har lång erfarenhet av kommunikation och att planera och genomföra event både nationellt och internationellt. Med ett brett nätverk och kunskap om finansiering är en han stor tillgång i mötet med dig som entreprenör. Christian drivs av att se samhällsentreprenörer utvecklas och att se nya spännande idéer ta form.

Tel: 0708-600855

Mejl: christian.frick@coompanion.se

Else Egenwall, Projektekonom

Else arbetar som ekonom i vårt projekt CooCreate – en arena för samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. Else har stor kunskap om redovisning, ekonomi och bokföring. Else är en klippa när det gäller planering och administration och är stort stöd för projektet och alla de samhällsentreprenörer som deltar i våra aktiviteter.

Tel: 0708-108340

Mejl: else.egenwall@coompanion.se

Else Egenwall