Aktuellt


Nytt projekt “Sociala innovationer och samhällsentreprenörskap i Halland”
Publicerat den 22 december, 2017

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland.

 

 

 

 

Den 1 januari 2018 startar projektet ”Social innovation och samhällsentreprenörskap i Halland” med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland.
Coompanion Halland är projektägare till det tre år långa projektet som vi kommer att driva tillsammans med Högskolan i Halmstad. Under 2016/2017 genomfördes en förstudie kring ämnet, vilken visade att det finns ett behov av en tydligare struktur för att ge stöd och affärsutveckling till samhällsentreprenörer inom det befintliga innovationssystemet.

 

Projektet i korthet
Syftet med projektet är att genom kunskapsuppbyggnad, metodprövning, följeforskning,
nätverksbyggande och affärsutvecklande aktiviteter skapa struktur för hur arbetet med att ta tillvara på och
bidra till utveckling av sociala innovationer och samhällsentreprenöriella verksamheter i Halland ska
utformas.

Vår övergripande målbild är att det ska finnas kunskap, struktur och metoder som gör att sociala innovationer
och samhällsentreprenörskap är givna delar i det halländska innovationssystemet som bidrar till att fler små
och medelstora konkurrenskraftiga företag kan kombinera entreprenörskapets logik med samhällsnyttiga mål.
Genom att det är en sektor som generellt adresserar samhällsutmaningar såsom t.ex. miljömässig hållbarhet,
lika möjligheter, jämställdhet och icke-diskriminering är det helt avgörande att de metoder och verktyg som
projektet testar och i förlängningen implementerar tar fasta på dessa faktorer.

Projektets primära målgrupp är kvinnor och män, oavsett etnisk tillhörighet, ålder, sexuell
läggning eller funktionsnedsättning, som finns i blivande eller befintliga små eller medelstora
samhällsentreprenöriella företag, inom den idéburna sektorn/den sociala ekonomin, som genom sitt
samhällsengagemang vill testa nya kunskaper, nätverk och modeller för att utveckla sektorn.

Exempel på aktiviteter som kommer att genomföras är:
– sociala innovations Lab
– inspirations- och kunskapshöjande aktiviteter (föreläsningar, workshops, lärkonferenser, studiebesök m.m.)
– ta fram och utvärdera affärsutvecklingsmetoder
– ge affärsutveckling till minst 30 verksamheter inom den primära målgruppen
– följeforskning, utvärdering och effektmätning av metoder och modeller

Projektets resurser består av projektledare och projektmedarbetare både från Coompanion och Högskolan i Halmstad. Styrgruppen består av representanter från projektets partners samt från Region Halland, som är medfinansiär. Det finns även en referensgrupp bestående av relevanta aktörer från ideell, privat och offentlig sektor, intermediärer och befintliga samhällsentreprenörer. Gruppen kommer att fungera rådgivande till projektledare och samtidigt delvis utgöra projektets sekundära målgrupp. En extern utvärderade kommer att
kopplas till projektet. Som ett resultat av projektet vill vi ta fram en handlingsplan för en arena för social innovation och samhällsentreprenörskap i Halland, som i förlängningen kan bli en permanent verksamhet.

 

 Vinnare i #minkooperation
Publicerat den 20 december, 2017

Grattis till vinnarna i Coompanion Hallands och LRF Hallands fototävling #minkooperation som pågick under vecka 47, Kooperativa veckan. Lisa och Henrik från Lamberts gård tog hem vinsten och vann 3000 kr som LRF Halland sponsrade med.

Läs artikeln om vinnarna här!V 47 Kooperativa veckan
Publicerat den 12 oktober, 2017

Välkomna på våra aktiviteter under vecka 47, den kooperativa veckan, där vi erbjuder en mängd olika arrangemang med fokus på kooperation och tillsammansföretagande. Aktuell information och kooperativa berättelser hittar du på Facebook.

Läs mer om veckan och programmet här: Hela programmet för Kooperativa veckan

MÅNDAG 20 november – Fototävling under Kooperativa veckan

TISDAG 21 november – Stadgefrukost Coompanion och Baker Tilly

ONSDAG 22 november – Öppet hus Coompanion 20 år

TORSDAG 23 november – Föreläsning Samverkan för framgång

Anmälan till alla aktiviteter görs här: https://goo.gl/forms/LkLmVExNLQGfMiaW2

W2

 

 

 Mentorer sökes!
Publicerat den 7 oktober, 2017

Var med på vår introduktionsdag för arbetsintegrerande sociala företag

Vi har tre adepter i denna testomgång där två företagare vill fokusera på verksamhetsutveckling och en på kompetensutveckling av personalen. Adepterna är från Kungsbacka, Varberg och Falkenberg. Testomgången omfattar en introduktionsdag 4 träffar med adepten och ett avstämningssamtal över telefon. Vi uppskattar tiden till ca 15 timmar.

Är du intresserad av att vara mentor, eller vet du någon annan som skulle vara det? Kom gärna på vår introduktionsdag och ta ställning efter det.

Öppna inbjudan i PDFLär dig mer om och praktisera design thinking
Publicerat den 20 augusti, 2017

Kunden i fokus

Föreläsning + öppet lab

Vill du utveckla nya produkter och tjänster, nå nya målgrupper eller kanske hitta fler sätt att marknadsföra dig? Ta chansen att djupdyka i ditt företags utmaningar vid fyra korta föreläsningar och öppet lab på Coffice.

Genom att sätta förståelsen för kunden i fokus kan du öka värdet av ditt erbjudande. Vi ger dig kunskap om design thinking och möjlighet att jobba praktiskt under handledning. I samband med föreläsningarna öppnar vi upp Coffice-labbet för dig mellan kl. 13.00 och 16.30. Coffice är en kreativ arbetsplats och där du kan fördjupa dig i konkreta verktyg som hjälper dig framåt med dina utmaningar.

1 / DESIGN THINKING
18 september 2017 kl. 14.00 – 15.30

Jesper Lund från Högskolan i Halmstad ger en introduktion till design thinking, andvändarupplevelse och tjänstedesign.

 

2 / FÖRSTÅELSE FÖR KUNDEN

9 oktober 2017 kl. 14.00 – 15.30

Sätt dig in i kundens situation och definiera utmaningen. Särskilt intressant för dig som vill öka din kundkännedom och hitta nya kundgrupper.

 

3 / IDÉGENERERA

6 november

 2017 kl. 14.00 – 15.30

Skapa idéer, brainstorma och ta fram olika lösningar. Passar dig som har bra koll på kunden, men behöver idéer och inspiration kring nya kunderbjudanden.

 

4 / PROTOTYPA + TESTA

4 december 2017 kl. 14.00 – 15.30

Experimentera och testa idéer mot kunden. Reflektera och fortsätt att förfina! Lämpligt för dig som vill pröva dina idéer mot verkligheten i ett tidigt stadium.

 

ÖPPET PÅ COFFICE

Vid samtliga tillfällen har vi öppet på Coffice för dig kl. 13.00 16.30

Klicka på anmälningslänken nedan och anmäl dig till ett eller helst alla tillfällen senast fyra dagar innan respektive tillfälle. Vi bjuder på fika och det är kostnadsfritt att delta. Du/ni ska vara ett befintligt företag, nära företagsstart eller student med företagarambitioner.

Klicka här för anmälan!

Frågor besvaras av Erika Gyllensvaan, Coompanion Halland, erika@coompanion.se eller 0733-80 86 44. Mer info om Coffice: falkenberg.se/foretagscenter

 

Varmt välkommen, vi ses på Coffice på Falkenbergs Företagscenter!

 Nyhetsbrev
Publicerat den 19 augusti, 2017

Håll dig uppdaterad

Läs vårt senaste nyhetsbrev för att ta del av aktuella föreläsningar, projekt och erbjudanden.

Vårt nyhetsbrev hittar du här!Seminarium Samhällsentreprenörskap
Publicerat den 18 augusti, 2017

Välkommen på seminarium den 25 augusti 2017

Vad är en samhällsentreprenör och vilka drivkrafter har de? Hur kan samhällsentreprenörskap bidra till fler sociala innovationer och en bättre värld?

Coompanion Halland bjuder in till en förmiddag där vi:

  • Får inspirerande exempel på företag som kombinerar samhällsengagemang och entreprenörskap, med tema mat
  • Lär oss mer om innovativa sätt att finansiera affärsidéer
  • Diskuterar vilka behov samhällsentreprenörer har i sina kontakter med företagsfrämjare och innovationssystemet

Anmäl dig och boka in datumet redan idag, så återkommer vi med mer detaljerat program.

Välkommen!

Program seminarium samhällsentreprenörskap 25 augusti

Datum: 25 augusti 2017

Tid: kl. 9-11.30

Plats: Falkenbergs Företagscenter, Kvarngatan 2, Falkenberg

Kostnad: Kostnadsfritt. Vi bjuder på fika.  Begränsat antal platser.

Anmälan: Anmäl dig via e-post till josefina.andersson@coompanion.se senast den 23 augusti.Fortsatt utveckling av ullbranschen i Halland
Publicerat den 30 juni, 2017

Filmvisning den 18 augusti

Coompanion Halland arbetar med affärsutveckling på många olika sätt. Inom ramen för Interreg-projektet InnoMatch har vi bland annat arbetat tillsammans med studenter och företag med koppling till ullbranschen i Halland för att skapa innovation och utveckling. I maj genomförde vi tillsammans med våra svenska projektpartners en tävling (Scandinavian Talent Case Competition) för svenska och danska studenter där deras utmaning kretsade kring hur man skulle kunna utveckla den halländska ullbranschen och öka användandet av ull, både hos företag som tillverkar produkter av ull, men också hos oss konsumenter.

Studenterna kom fram till en mängd spännande idéer och en del av dessa kommer vi att visa i form av en filmvisning den 18 augusti 9-12 på vårt huvudkontor i Falkenberg. I samband med denna träff kommer vi att diskutera hur vi kan arbeta vidare mer konkret för att utveckla branschen. Ni som har ett intresse av ull eller utveckling av en lokal resurs gör helt rätt i att boka in detta i sin kalender.

Tid: 18 augusti 9-12
Plats: Falkenbergs Företagscenter, Kvarngatan 2 Falkenberg.

Skicka ett mejl till lina.borghardt@coompanion.se senast 17 augusti om ni vill närvara.
Meddela också om ni vill stanna kvar på lunch-mingel.

 Stadgekväll för Fiberföreningar
Publicerat den 16 december, 2016

Den 1 juli 2016 ändrades Lagen om ekonomiska föreningar. Syftet med uppdateringen av lagen är att förenkla och förbättra möjligheterna att driva ekonomisk förening utifrån dagens förutsättningar.

Kanske behöver ni som är ekonomiska föreningar inte göra något alls, men om ni har skrivningar i era stadgar som strider mot lagen så måste ni ha justerat detta före 1 juni 2018. Ibland krävs det två föreningsstämmor för att ändra sina stadgar så passa på att ta tag i detta direkt.

Coompanion Halland har bjudit in Anders Lindauer som är sakkunnig inom området. Tillsammans går vi igenom de viktigaste nyheterna i den uppdaterade lagen och fokuserar på de paragrafer som är särskilt viktiga för just fiberföreningar.

Vi bjuder på lättare mat och dryck.

 

Kostnad: 295 kr (ex moms) per person. Medlemmar betalar 195 kr (ex moms) per person.  Max 2 personer/ företag.

Tag med era stadgar!

 

Anmälan via mejl till lina.borghardt@coompanion.se eller telefon 0731-543366

Datum 10/1 2017 (anmäl dig senast 6/1 2017)

Tid 18.00-21.00

Plats Falkenbergs Företagscenter, Kvarngatan 2, Falkenberg.

Välkommen!Social innovation i Halland – dokumentation från konferensen
Publicerat den 24 november, 2016

Det blev en lyckad förmiddag på Gits gård där Coompanion Halland höll konferensen Social innovation i Halland den 18 november. Sex olika pass hölls där social innovation, samhällsentreprenörskap, upphandling med sociala hänsyn, idébudet offentligt partnerskap (IOP) och goda exempel på social innovation stod i fokus.

Konferensen var välbesökt och intresset var stort vilket vi naturligtvis är väldigt glada för! Drygt 50 personer från ideell, privat och offentlig sektor deltog i passen, och diskuterade och nätverkande flitigt i pauser och under lunchen.

Här hittar du dokumentationen från konferensen. Konferensen filmades också, filmerna kommer att publiceras på vår YouTubekanal så fort de är färdigklippta.

Presentation Hanna Sigsjö, Mötesplats Social Innovation, Malmö Högskola

Presentation Kristina Isaksson, Friare Ledsagarservice, Laholms kommun

Presentation Sociala hänsyn och IOP, Eva Ternegren, Coompanion Göteborgsregionen

Presentation Arbetsintegrerande sociala företag, Johanna Fredriksson, Falkenbergs kommun/Coompanion Halland

 

Konferensen var en del av projektet Social innovation i Halland, som drivs av Coompanion Halland med finansiering från Region Halland.