31 januari 2019

InnoMatch Grande Finale!

Under 3 år har Coompanion Halland tillsammans med övriga partners från Danmark och Sverige drivit EU-projektet InnoMatch med finansiering från Interreg (ÖKS).

Projektet tog slut i december 2018 och vi har passat på att summera resultaten från projektet. Vi kan konstatera att det skapats många spännande aktiviteter under åren, där flera hundra studenter och mikroföretag har medverkat, som har bidragit till ökad innovation, tillväxt och sysselsättning inom området. Med ett fint samarbete över den dansk-svenska gränsen har vi sett hur samarbeten mellan studenter och mikroföretag växt fram, det har skapats mängder med nya idéer på konkreta utmaningar som funnits hos de deltagande företagen, ny kunskap och erfarenhet har delats, nya företag har bildats och danska studenter har fått möjlighet att göra praktik hos svenska företag.

Välkommen att kika på filmen om InnoMatch!

 

 

Dela