17 januari 2019

Hjälp till finansiering!

Mikrofonden i Halland erbjuder garantier och finansiering framförallt till föreningar, kooperativ, samfund, sociala företag, byalag och utvecklingsgrupper i Hallands län.

Mikrofonden Halland erbjuder bland annat borgen då er organisation behöver banklån för till exempel investeringar.

Läs mer på www.mikrofondenhalland.se

Dela